منشور اخلاقی دانشگاه :

رسالت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند، تعلیم و تربیت نیروی انسانی متعهد، متبحر و کارآمد مورد نیاز نظام بهداشت و درمان برای حفظ و ارتقاء سطح سلامت جامعه، ارائه کلیه خدمات بهداشتی درمانی در دسترس با رعایت عدالت اجتماعی و مشارکت مردمی با کیفیت مطلوب مطابق استانداردهای کشوری و حفظ و رعایت ارزشهای والای انسانی و اسلامی می باشد. بر این اساس دانشگاه از یک سو مبتنی بر راهکارهای علمی و از سوی دیگر متکی بر ضوابط اخلاقی سعی در انجام وظایف محوله دارد. بویژه آنکه هدف سازمانی،  خدمت به مردم بخصوص در حالتهای بحرانی و نیازمند به خدمات فوری می باشد.

علاوه بر این و بر مبنای برنامه استراتژیک دانشگاه، رضایتمندی و تکریم ارباب رجوع، تکریم ارزشهای معنوی در محیط اداری، ایجاد درک متقابل و روحیه انتقاد پذیری، پاسداری از کرامت انسانی، توسعه عدالت اجتماعی، ارتقاء مستمر کیفیت، ایجاد فرهنگ صرفه جویی و ترویج اخلاق پزشکی از مهمترین ارزشهای  تعیین شده می باشند.

با ایمان به اراده خالق هستی و در جهت حفظ منابع ملی و پاسداری از کرامت انسانی، خود را پایبند به منشور اخلاقی دانشگاه مطابق مفاد زیر می دانیم:

1-  براین باوریم که هدف ما بعد از رضایت خداوند چیزی جز خدمت به مردم نبوده و برای انجام آن از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد.

2-  با رعایت نظم و انضباط اداری، آراستگی، وقت شناسی و مسئولیت پذیری آماده ارائه خدمت به همگان می باشیم.

3-  ما بر این باوریم که ارباب رجوع، سرمایه های واقعی سازمان بوده، شخصیت و جایگاه ایشان در فرآیند ارتباطات متقابل محفوظ می ماند.

4 -  ما هیچ کاری را از روی تقلب یا اظهار خلاف حقیقت و وعده های بی اساس انجام نخواهیم داد و از طرفی به مقررات جامعه، دولت، احکام بهداشتی، ایمنی و سلامت اجتماعی تکیه خواهیم کرد.

5-   انجام امور مراجعان را در کوتاهترین زمان ممکن ضروری دانسته و کوشش  خواهیم  نمود از اتلاف وقت آنان خودداری نماییم.

6-  خدمات خود را با کیفیت مطلوب به شیوه ای مناسب و نوین در اختیار مشتریان قرار داده و وظیفه داریم تا در حوزه کاری خود هرگونه اطلاعات مورد نیاز مشتریان را به سرعت با توجه به مقررات برای آنان فراهم آوریم.

7-   براین باوریم که مبنای ارزیابی فعالیتهای ما  نظرات و میزان رضایت مشتریان است.

8-  دریافت هرگونه انتقاد، نظریه، پیشنهاد، از سوی مشتریان را ارج نهاده و از آن بعنوان زمینه ساز رشد و ارتقاء خدمات استفاده می نماییم.

9-  ما سوگند یاد می کنیم رعایت موازین شرعی، عمل به قوانین، عرف و موازین جامعه را همواره مد نظر داشته و جز برای تحقق اهداف عالیه اسلامی و انسانی گام بر نداریم.