صفحه اصلی > حوزه ریاست > هیئت رئیسه
 

 
 

 

 

ماده 10) ‌هیئت رئیسه

 

دومین رکن اجرایی دانشگاه هیئت رئیسه می باشد.

 

از اعضاء ذیل تشکیل می شود:

 

1. رئیس دانشگاه

 

2. معاونان دانشگاه

 

3. مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

 

وظایف و اختیارات هیأت رئیسه:

 

1. مشارکت و همکاری فعالانه در تنظیم برنامه های راهبردی دانشگاه مبتنی بر سند چشم انداز، برنامه های توسعه کشور، نقشه جامع علمی کشور و برنامه های تقدیمی وزرای هر یک از وزارتین به مجلس شورای اسلامی به منظور ارائه و تصویب در هیأت امناء.

 

2. فراهم نمودن بسترهای لازم جهت تحقق اهداف برنامه های راهبردی دانشگاه.

 

3. فراهم نمودن بستر مناسب به منظور اجرایی نمودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیأت امناء، آیین نامه ها و بخشنامه های ابلاغی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراجع ذیصلاح.

 

4. بررسی آیین نامه ها، تشکیلات، دستورالعملها، شیوه نامه ها، دستور جلسات و سایر موارد ارائه شده از سوی معاونتها و شورای دانشگاه به منظور طرح در هیأت امناء و یا سایر مراجع ذیصلاح.

 

5. پیشنهاد بودجه سالیانه دانشگاه به هیأت امناء از طریق رئیس دانشگاه.

 

6. تنوع بخشی به منابع مالی دانشگاه از طریق جذب کمکهای مردمی و افزایش درآمدهای اختصاصی از طریق ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، فناوری، فرهنگی و سایر منابع دیگر پس از اخذ مجوزهای لازم از هیأت امناء یا سایر مراجع ذیصلاح.

 

7. پیشنهاد توزیع و تخصیص فرصت های مطالعاتی و دوره های کوتاه مدت آموزشی و تحقیقاتی داخل و خارج که طبق ضوابط به اعضای آموزشی، پژوهشی تعلق می گیرد از طریق رئیس دانشگاه یا وزارت.

 

8. بررسی و تصویب پیشنهادات ارائه شده در خصوص فعالیتهای تربیتی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و تربیت بدنی که بر اساس تقویت سالیانه دانشگاه ارائه گردیده است.

 

9. نظارت و پیگیری گزارشات تربیتی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی و .... با هماهنگی دیگر دستگاههای ذیربط تا حصول نتیجه.

 

10. بررسی و ارزیابی نحوه اجرای تصمیمات هیأت رئیسه توسط واحدهای تابعه دانشگاه و نظارت بر عملکرد آنان.

 

11. ارزیابی عملکرد حوزه های مختلف دانشگاه و بررسی گزارشات ادواری در شورای دانشگاه.

 

12. ایجاد هماهنگی لازم بین حوزه های مختلف دانشگاه.