محمد رضا حاجی آبادی
محمدرضا حاجی آبادی
سمت: مشاور رئیس و رئیس دبیرخانه هیئت امنا
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد بیهوشی و آموزش پزشکی
تلفن داخلی: 32395075
CV
محمد خوشدل
محمد خوشدل
سمت: کارشناس رایانه
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
تلفن داخلی: 32395080
 
راضیه بخشی
سمت: کارشناس دبیرخانه هیات امنا
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد اورژانس

آدرس: ساختمان مرکزی دانشگاه - طبقه دوم - اتاق 218 - دبیرخانه هیئت امنا
لیست اخبار صفحه :1